Zdolności produkcyjne PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów:

  • Moc elektryczna zainstalowana:      243,3 MW (Elektrociepłownia Gorzów);
  • Moc cieplna zainstalowana:            364,0 MW (Elektrociepłownia Gorzów);
  • Moc cieplna zainstalowana:            4,412 MW (kotłownie lokalne).

System ciepłowniczy:

  • 14 lokalnych kotłowni gazowych – moc zainstalowana 3,962 MW
  • 1 lokalna kotłownia miałowa w Marwicach – moc zainstalowana 0,45 MW

Możliwości przesyłowe ciepła:

Oddział dostarcza ciepło do odbiorców za pośrednictwem 120 km sieci ciepłowniczej, która w 71,3% wykonana jest w technologii preizolowanej. Do poszczególnych odbiorców ciepło dostarczane jest za pomocą 990 w pełni zautomatyzowanych i opomiarowanych węzłów cieplnych, z czego 47 to grupowe, a 943 to indywidualne węzły cieplne. Ich łączna moc zainstalowana wynosi 326 MW.

Na terenie całego miasta posiadamy rozległą i dobrze rozwiniętą infrastrukturę ciepłowniczą, dzięki której przez cały rok dostarczamy odbiorcom ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej i wody technologicznej, a w sezonie grzewczym również na potrzeby centralnego ogrzewania. System ciepłowniczy oddziału od kilku lat pracuje w układzie pierścieniowym, co pozwala w sposób bezpieczny dostarczać ciepło do odbiorców.

Telemetria:

W ostatnich 20 latach wszystkie eksploatowane węzły ciepłownicze zostały zautomatyzowane. Od 3 lat w oparciu o nowoczesne sterowniki tych węzłów tworzony jest komputerowy system zdalnego nadzoru nad miejskim systemem ciepłowniczym. Do centrum dyspozytorskiego na bieżąco spływają parametry pracy sieci ciepłowniczej Gorzowa Wlkp. z kilkunastu kluczowych punktów. Przez całą dobę dyspozytorzy dostają dane o pracy ponad 150 węzłów ciepłowniczych. Ich ilość co roku wzrasta. Każde odstępstwo od właściwych parametrów poszczególnych węzłów jest sygnalizowane na ekranie komputera. Dyspozytorzy mogą zdalnie przeregulować pracę 35 największych węzłów dostosowując ją do zmieniających się warunków.

Po wprowadzeniu systemu nadzoru komputerowego dyspozytorzy pod numerem 993 odbierają wielokrotnie mniej zgłoszeń reklamacyjnych i awaryjnych niż to było to przed laty. Jednocześnie rozwijany jest system zdalnego odczytu liczników ciepła. W systemie znajduje się obecnie już ponad 200 liczników i będzie ich sukcesywnie przybywało. Przez przeglądarkę internetową umożliwiamy zarządcom nieruchomości stały dostęp do aktualnych stanów liczników ciepła. Po zalogowaniu się każdy zarządca może dokonać rozliczenia pobranego ciepła przez jego budynki.

ecgorzow_site