Urządzenia… – ich moc oraz niezawodność w pracy pozwalają na osiągnięcie dobrych wyników produkcyjnych

W Oddziale Elektrociepłownia Gorzów urządzenia wytwórcze podzielone są na trzy części:

 • ECI – zespół gazowo-parowy, (który zastąpił ECI, tj. najstarszą część elektrociepłowni, wybudowaną w latach 50.),
 • ECII – blok węglowy, wybudowany w latach 70.,
 • ECIII – nowy blok gazowo-parowy, przekazany do eksploatacji w lutym 2017 r.

ECI

Zespół gazowo-parowy (ECI) został przekazany do eksploatacji w 1999 roku, jako pierwszy w Polsce taki obiekt. Opalany jest gazem zaazotowanym, pochodzącym ze złóż lokalnych. Składa się z turbozespołu gazowego GT8C, kotła odzysknicowego oraz dwóch  turbozespołów parowych wraz z przynależnymi budynkami i wszelkimi instalacjami niezbędnymi do prawidłowej pracy bloku.

 

W skład zespołu gazowo-parowego wchodzą:

 • turbina gazowa – turbozespół T8 o mocy elektrycznej 54,5 MW,
 • parowy kocioł odzysknicowy,
 • turbozespół przeciwprężny typu DDM-55 o mocy elektrycznej 5 MW,
 • turbozespół upustowo-przeciwprężny 3P6-6 o mocy elektrycznej 6 MW.

Uproszczony przekrój osiowy zespołu gazowo-parowego:

 

ECII

Blok węglowy (ECII) – to obecnie najstarsza część gorzowskiej elektrociepłowni. Blok jest w tzw. derogacji. Przyjmuje się, że jego eksploatacja potrwa maksymalnie do 2023 roku.

W skład bloku węglowego wchodzą:

 • kocioł parowy OP-140,
 • turbozespół ciepłowniczy upustowo-kondensacyjny TC-32 o mocy elektrycznej 27 MW.

 

ECIII

Nowy blok gazowo-parowy (ECIII) – stanowi podstawowe źródło zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej o mocy netto 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych. Jest to niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Charakteryzuje go wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej, duża niezawodność eksploatacyjna, mały stopień oddziaływania na środowisko, w tym wyraźne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu, tlenków azotu i brak odpadów paleniskowych.

W skład nowego bloku gazowo-parowego wchodzą:

 • dwie turbiny gazowe SGT-800 (TG11 i TG12) produkcji Siemens o mocy elektrycznej 50,5 MW każda,
 • dwa kotły odzysknicowe (HRSG-11 i HRSG-12) produkcji Aalborg,
 • turbina parowa SST-400 (T10) produkcji Siemens o mocy elektrycznej 42 MW.

Schemat bloku gazowo-parowego SCC800:

ecgorzow_site