2. Wykres kołowy Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Oddział Elektrociepłownia Gorzów w 2017 roku:

 

3. Informacje o miejscu, w którym są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów w 2017 roku.

ecgorzow_site