PRODUKCJA w skojarzeniu… – przyjazna środowisku naturalnemu, dzięki większej efektywności jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Oddział Elektrociepłownia Gorzów w sposób skojarzony wytwarza dwa użyteczne produkty – ciepło i energię elektryczną. Ponadto w elektrociepłowni produkuje się wodę surową i wodę zdekarbonizowaną na potrzeby odbiorców lokalnych.

Produkowane w elektrociepłowni ciepło dostarczane jest do zakładów produkcyjnych i handlowych w najbliższym sąsiedztwie elektrociepłowni oraz do odbiorców komunalnych.

W roku 2017 Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowała 1 808 406 GJ ciepła, z czego 92,13% stanowi ciepło wyprodukowane na gazie. Udział ciepła wyprodukowanego w kogeneracji stanowi 99,74% ciepła użytkowego produkowanego w Elektrociepłowni Gorzów.

Struktura produkcji ciepła w elektrociepłowni w roku 2017 przedstawiała się następująco:

  • woda grzewcza                          – 88,9% produkcji ogólnej ciepła,
  • para technologiczna 0,4 MPa       –  8,3% produkcji ogólnej ciepła,
  • para technologiczna 1,2 MPa       –  2,8% produkcji ogólnej ciepła.

Wielkość wyprodukowanej w roku 2017 w Elektrociepłowni Gorzów energii elektrycznej wyniosła 985 564 MWh, z czego 95,57% stanowi produkcja na gazie. Udział energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji stanowi 66,2% produkcji energii elektrycznej brutto.

   INFORMACJE  DLA ODBIORCÓW

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w roku 2017 zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Oddział Elektrociepłownia Gorzów w 2017 roku

ecgorzow_site