PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów od dnia 1 listopada 2017 r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami ciepła XV Taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 11 października 2017 r.
nr OSZ.4210.13.9.2017.1249.XV-1330.A.Po1, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 12.10.2017 r. w pozycji 2143.

Poprzednia taryfa dla ciepła XIV zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 30 sierpnia 2016 r. nr OSZ-4210-29(7)/2016/1249/XIV-1330/SR będzie obowiązywać do dnia 31 października 2017 r.