PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów od dnia 1 listopada 2018 r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami ciepła XVI Taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 28 września 2018 r.
nr OSZ.4210.15.7.2018.1249.XVI-1330.RN, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 01.10.2018 r. w pozycji 2164.

Poprzednia taryfa dla ciepła XV zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 11 października 2017 r. nr OSZ.4210.13.9.2017.1249.XV-1330.A.Po1 będzie obowiązywać do dnia 31 października 2018 r.