Struktura sprzedaży energii elektrycznej w 2017 roku
Odbiorca MWh %
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna 611 021,700 57,00
Zakład Energoelektryczny "ENERGO-STIL" Sp. z o.o. 133 618,018 12,75
Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna 106 148,300 9,90
Rynek Bilansujący 217 923,214 20,33
Pozostali odbiorcy 212,250 0,02
- Siemens Sp. z o.o.
- Złomrex Metal Sp. z o.o. / Cognor SA – Poraj
- PGNiG Spółka Akcyjna Oddział w Zielonej Górze
- PSE SA Oddział w Poznaniu
- BCAST Sp. z o.o.
ecgorzow_site