Oddział Elektrociepłownia Gorzów wodę do celów technologicznych pobiera poprzez ujęcie własne z rzeki Warty, natomiast wodę do celów bytowych kupuje od PWiK w Gorzowie Wlkp. Pobór wody powierzchniowej w 2017 roku wyniósł 1 324 109 m3 .

Ścieki technologiczno-przemysłowe oraz komunalno-bytowe są odprowadzane do kanalizacji, będącej własnością Zakładu Elektroenergetycznego "Energo-Still" sp. z o.o.

Na odprowadzanie ścieków technologiczno-przemysłowych w zakresie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego Oddział ma pozwolenie wodnoprawne z dn. 16.06.2014 r. przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Wymagania  zawarte w pozwoleniu są spełnione.

Ilość ścieków odprowadzonych w 2017 roku wyniosła:

  • ścieki technologiczno-przemysłowe: 259,7 tys. m3;
  • ścieki bytowo-komunalne: 24,9 tys. m3.