OCHRONA ŚRODOWISKA naturalnego… – jeden z najważniejszych elementów proekologicznej polityki realizowanej w naszym oddziale

 

 

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z najważniejszych elementów realizowanej polityki w oddziale Elektrociepłownia Gorzów, dlatego w 2004 roku wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania m. in. Środowiskowego, zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2005.

Prowadzona w naszym oddziale polityka proekologiczna opiera się na osobistym zaangażowaniu każdego pracownika w działania na rzecz ochrony środowiska i ma na celu maksymalne obniżenie niekorzystnego oddziaływania naszego zakładu na środowisko naturalne, poprzez stałe obniżanie wielkości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń, zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych i ścieków oraz obniżenie poziomu emisji hałasu.

W latach 2014-2017 nasza elektrociepłownia wraz z Miastem Gorzów zrealizowała bardzo ważny dla miasta Gorzowa Wlkp. Projekt Centrum, którego podstawowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia np. przez stare piece kaflowe. Projekt dofinansowywany był ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.