W marcu 2015 roku po audycie przeprowadzonym przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający, że w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła w Oddziale spełniane są wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2009 (zarządzanie jakością),
  • PN-EN ISO 14001:2005 (zarządzanie środowiskiem),
  • PN-N-18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy),
  • PN-EN ISO/ICE 27001:2014 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji).
 

Misja GK PGE – zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje.