LUDZIE… – ich pomysły, zaangażowanie oraz umiejętności to ogromny potencjał…

 

Stan zatrudnienia w Oddziale Elektrociepłownia Gorzów na dzień 31.12.2017 roku wynosił 291 osób. We wrześniu 2010 r. wskutek połączenia z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. nastąpiło zwiększenie stanu zatrudnienia, jednak ze względu na optymalizację pracy liczba zatrudnionych w Oddziale systematycznie maleje.

 

 

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności zdecydowanie większą procentowo grupę pracowniczą stanowią mężczyźni.

W Oddziale prowadzone są dwa systemy pracy – w ruchu ciągłym oraz w systemie jednozmianowym.