• Lubuski Lider Biznesu

Elektrociepłownia otrzymała certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu 2016 w kategorii duże przedsiębiorstwo. Tytuł jest symbolem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Statuetkę wraz z certyfikatem odebrał dyrektor Elektrociepłowni Gorzów Mirosław Rawa podczas VIII gali finałowej, która odbyła się 16 września br. w Filharmonii Gorzowskiej. To już druga statuetka zdobyta przez oddział w tym prestiżowym konkursie w regionie, organizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Poprzednią elektrociepłownia otrzymała w 2009 roku.  Nagroda potwierdza wysokie standardy biznesowe oraz wysoką  pozycję oddziału na gospodarczej mapie Ziemi Lubuskiej. W gali finałowej wzięło udział blisko 300 zaproszonych gości. W święcie lubuskiego biznesu uczestniczyło szerokie grono parlamentarzystów i przedstawicieli władz publicznych z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak na czele. Licznie reprezentowani byli również przedstawiciele lokalnych samorządów, świata nauki oraz biznesu z całego regionu. Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego. Z tej okazji Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak skierował do nas list gratulacyjny.

ecgorzow_site