• PGE Elektrociepłownia Gorzów SA – „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

PGE Elektrociepłownia Gorzów Spółka Akcyjna otrzymała statuetkę za zdobycie 1 miejsca w okręgowej XVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz wyróżnienie w finale ogólnopolskim konkursu w kategorii „Zakłady duże”. Organizowany od 16 lat przez Państwową Inspekcję Pracy konkurs ma na celu promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, jak również zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Podczas gali finałowej wyróżnienie z rąk Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Jana Zająca odebrał Specjalista ds. BHP w PGE Elektrociepłowni Gorzów SA p. Henryk Klek (na zdjęciu po prawej).

ecgorzow_site