• Statuetka „Mecum Tutissimus Ibis” dla Elektrociepłowni Gorzów

Elektrociepłownia Gorzów znalazła się w gronie laureatów konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w kategorii dużych zakładów pracy, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Nagroda przyznawana przez Państwową Inspekcję Pracy jest wyrazem szczególnego uznania PIP dla dokonań w dziedzinie ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, dbałości o bezpieczeństwo zatrudnionych i najwyższe standardy etyczne w relacjach pracodawca – pracownik.
Statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” odebrał dyrektor oddziału Mirosław Rawa podczas uroczystej gali, która odbyła się 29 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 • Klucz sukcesu

Elektrociepłownia Gorzów została nagrodzona przez redakcję magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa” Kluczem Sukcesu za profesjonalne zarządzanie projektem budowy nowego bloku gazowo-parowego i oddanie tej jednostki wytwórczej do użytku. Klucz Sukcesu odebrał Mirosław Rawa, dyrektor PGE GiEK Oddział EC Gorzów z rąk Adama Grzeszczuka, prezesa firmy BMP podczas XXIV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników.

 • Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu dla Oddziału Elektrociepłownia Gorzów

Podczas Gali Finałowej IX edycji Lubuskiego Lidera Biznesu, która odbyła się 25 września 2017 r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów uzyskał certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii duże przedsiębiorstwa. Lubuski Lider Biznesu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski, organizowane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z Gazetą Lubuską. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubuskiego.

 • Laur Ciepłownictwa

Podczas XX Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach nasza elektrociepłownia otrzymała prestiżową dla przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej nagrodę – Laur Ciepłownictwa w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ.  Nagrodę przyznaną przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w imieniu całej załogi odebrał Dyrektor Oddziału Mirosław Rawa, który podkreślił, że „sukces stał się możliwy dzięki zaangażowaniu i dobrej pracy całej załogi, dzięki rozumieniu potrzeb i aspiracji oddziału przez Polską Grupę Energetyczną i jej inwestycyjnemu wsparciu oraz dzięki znakomitej współpracy z Miastem Gorzów dotyczącej  Projektu Centrum, realizowanego w ramach programu WFOŚiGW o nazwie: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Program pilotażowy „KAWKA”. Rynek ciepła jest podstawowym elementem działalności elektrociepłowni, dlatego takie wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ odzwierciedla nasze starania o to, aby sprostać wysokim wymaganiom z zakresu ochrony środowiska, wymaganiom naszych klientów oraz konkurencji.

 • Lubuski Lider Biznesu

Elektrociepłownia otrzymała certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu 2016 w kategorii duże przedsiębiorstwo. Tytuł jest symbolem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Statuetkę wraz z certyfikatem odebrał dyrektor Elektrociepłowni Gorzów Mirosław Rawa podczas VIII gali finałowej, która odbyła się 16 września br. w Filharmonii Gorzowskiej. To już druga statuetka zdobyta przez oddział w tym prestiżowym konkursie w regionie, organizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Poprzednią elektrociepłownia otrzymała w 2009 roku.  Nagroda potwierdza wysokie standardy biznesowe oraz wysoką  pozycję oddziału na gospodarczej mapie Ziemi Lubuskiej. W gali finałowej wzięło udział blisko 300 zaproszonych gości. W święcie lubuskiego biznesu uczestniczyło szerokie grono parlamentarzystów i przedstawicieli władz publicznych z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak na czele. Licznie reprezentowani byli również przedstawiciele lokalnych samorządów, świata nauki oraz biznesu z całego regionu. Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego. Z tej okazji Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak skierował do nas list gratulacyjny.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

13 marca 2015 r. pozytywnym wynikiem zakończył się audit certyfikacyjny. Oddział Elektrociepłownia Gorzów otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, potwierdzający zgodność z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 i PN-EN ISO/ICE 27001:2014.

 • Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu dla Oddziału Elektrociepłownia Gorzów

Podczas Gali Finałowej VII edycji Lubuskiego Lidera Biznesu, która odbyła się 28 września 2015 r. w Filharmonii Zielonogórskiej PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów uzyskała certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii duże przedsiębiorstwa. Lubuski Lider Biznesu jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów w województwie Lubuskiem, organizowanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z Gazetą Lubuską. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubuskiego.

 • Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki

Podczas konferencji Energetykon, która odbyła się 24 października 2013 r. po raz siedemnasty zostały wręczone statuetki „Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki” – nagrody dla energetyków przyznawane przez energetyków. W gronie trzech firm, które otrzymały LAUR BIAŁEGO TYGRYSA ENERGIA 2013 znalazł się nasz Oddział – PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Statuetkę z rąk Mariana Babiucha – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych odebrał Dyrektor Oddziału Jan Kos.

 • Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Nasz Oddział został uhonorowany Certyfikatem ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w V. edycji tego konkursu. 30 stycznia 2013 r. Dyrektor Oddziału Jan Kos odebrał wyróżnienie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który objął patronatem ww. konkurs.To pierwsze tak zaszczytne wyróżnienie przyznane dla Pracodawcy w Regionie Gorzowskim.Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy w Polsce oraz pokazanie, że stabilne zatrudnienie, bezpieczeństwo i dialog społeczny przynoszą dobre efekty biznesowe.Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat.

 • Zielone Lubuskie

„Zielone Lubuskie” to kolejny projekt organizowany przez Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp., będącego  Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej akredytowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, który swoim zasięgiem objął miasto Gorzów Wlkp. oraz województwo lubuskie. Patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak. Celem projektu było propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i jego wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności, zwiększenie ilości działań ekologicznych lubuskich szkół i przedszkoli oraz poprawa poziomu edukacji ekologicznej. Projekt trwał od października 2012 do 25 czerwca br., kiedy to w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród we wszystkich kategoriach konkursowych organizowanych w ramach ww. Projektu.

 • Nasz Oddział otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Dnia 18 grudnia 2012 roku po przeprowadzonym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA audycie otrzymaliśmy Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Środowisko Nr JBS – 201/1/2012.Certyfikat potwierdza, że w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła spełniamy wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005.

 

 • Certyfikat LLB dla PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów

 

 • Lubuskie Przyjazne Klimatowi

Pomysłodawcą i organizatorem projektu "Lubuskie przyjazne klimatowi" był Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, Klub Zielonej Flagi Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Przedsięwzięcie objęło swym zasięgiem miasto Gorzów Wlkp. oraz województwo lubuskie. Patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Celem projektu było promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnej oraz poprawa poziomu edukacji poprzez tworzenie sieci nauczania i szkoleń dla nauczycieli i uczniów.

 • Certyfikat III edycji Lubuskiego Lidera Biznesu
 • Gorzowskie Szkoły Pełne Energii

Tym razem otrzymaliśmy podziękowanie od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. za współudział w organizacji projektu na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej wśród gorzowskiej młodzieży i nie tylko…

 • Gorzowska Elektrociepłownia w gronie 150 najprężniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw!

Jest nam niezmiernie miło, że możemy pochwalić się Państwu kolejnym certyfikatem. Tym razem otrzymaliśmy wyróżnienie w przeprowadzonym przez  firmą BGP & Global Strategy badaniu „Obserwatorium MŚP 2010 Polska”. Otrzymany  certyfikat potwierdza przynależność gorzowskiej elektrociepłowni do grona 150 najprężniej rozwijających się polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Złoty Laur i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2009”

Już po raz ósmy nasza spółka została uhonorowana tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W 2009  roku podczas XII uroczystej Gali, która odbyła się 4 grudnia w Sali Kongresowej w Warszawie Kierownik Biura Zarządu Katarzyna Lisiecka odebrała Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 oraz Złoty Laur. Uczestnicząc w kolejnych edycjach Programu spółka PGE Elektrociepłownia Gorzów SA popiera inicjatywę kultywowania etyki i kultury w relacjach biznesowych, a otrzymany już ośmiokrotnie tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla naszej spółki przede wszystkim symbolem rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w kontaktach z naszymi klientami.

 • Certyfikat i statuetka Lubuskiego Lidera Biznesu

Podczas uroczystej Gali I edycji „Lubuskiego Lidera Biznesu”, która odbyła się 11 września 2009 roku w Filharmonii Zielonogórskiej Prezes Zarządu PGE Elektrociepłowni Gorzów SA Jan Kos odebrał z rąk marszałka lubuskiego Marcina Jabłońskiego statuetkę oraz certyfikat za uzyskanie 3 miejsca w kategorii „Przedsiębiorstwa duże”. Konkurs, który zastąpił dotychczasowy „Ranking Firm Województwa Lubuskiego – Złota Dziesiątka", ma na celu promowanie najlepszych lubuskich firm oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego województwa. Organizatorami są Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz „Gazeta Lubuska” pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

 • PGE Elektrociepłownia Gorzów SA – „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

PGE Elektrociepłownia Gorzów Spółka Akcyjna otrzymała statuetkę za zdobycie 1 miejsca w okręgowej XVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz wyróżnienie w finale ogólnopolskim konkursu w kategorii „Zakłady duże”. Organizowany od 16 lat przez Państwową Inspekcję Pracy konkurs ma na celu promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, jak również zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Podczas gali finałowej wyróżnienie z rąk Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Jana Zająca odebrał Specjalista ds. BHP w PGE Elektrociepłowni Gorzów SA p. Henryk Klek (na zdjęciu po prawej).

 • Honorowy tytuł Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty

Podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego, która odbyła się 4 września 2009  w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących PGE Elektrociepłownia Gorzów Spółka Akcyjna otrzymała honorowy tytuł Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty za bezinteresowne wspieranie szkół. Do tego tytułu naszą spółkę zgłosił Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Okazjonalny Dyplom z rąk Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka odebrała Katarzyna Lisiecka – Kierownik Biura Zarządu PGE Elektrociepłowni Gorzów SA.

 • Srebrny Laur oraz certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2008”
 • Certyfikat Microsoft License Management
 • Certyfikat ISO potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP

 

 • VI miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Elektrociepłowni za rok 2007 w rankingu prowadzonym przez Grupa Media Partner

 

 • Statuetka Pola Nadziei w ramach podziękowań za wieloletnie wspieranie działalności Hospicjum im. Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
 • Brązowy Laur oraz certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2007”
 • Puchar za najlepszy wyrób energetyczny – ciepło wytwarzane w ekologicznych technologiach – przyznany podczas X Targów Budownictwa i Energetyki GOBUD 2007 przez Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

 • Honorowy Smok Biznesu – za działalność na rzecz miasta Gorzowa Wlkp. oraz na rzecz ochrony środowiska (nagroda Banku Handlowego)
 • Wyróżnienie w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2007” w rankingu prowadzonym przez Pulsu Biznesu i Coface Poland
ecgorzow_site