PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Początki historii gorzowskiej elektrociepłowni sięgają 1939 roku, kiedy to jeszcze na ziemiach niemieckich zaczęto budować elektrownię dla potrzeb sąsiadujących zakładów IG Farbenindustrie. Plany niemieckie przewidywały zainstalowanie w trzech etapach sześciu turbozespołów. Po zakończeniu wojny w 1945 roku zostały zdemontowane i wywiezione wszystkie urządzenia elektrowni. Odbudowa przemysłu w Gorzowie w okresie powojennym wymagała uruchomienia elektrowni. I tak, końcu 1947 roku przystąpiono do czteroetapowej odbudowy zakładu. Zainstalowano trzy kotły parowe SMV oraz trzy turbiny kondensacyjne STAL. 6 grudnia 1950 roku rozpalono pierwszy kocioł oraz uruchomiono pierwszy turbozespół – tego dnia narodziła się GORZOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA. Dziś jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie. Od ponad 60 lat zakład produkuje ciepło i energię elektryczną. Oba produkty wytwarzane są w skojarzeniu, tj. w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu do środowiska emitowana jest mniejsza ilość zanieczyszczeń. Wytworzone ciepło sprzedawane jest do zakładów produkcyjnych i handlowych w najbliższym sąsiedztwie elektrociepłowni oraz odbiorcom komunalnym. Ciepło z Elektrociepłowni pokrywa ponad połowę zapotrzebowania na lokalnym rynku. Produkowana w Elektrociepłowni energia elektryczna sprzedawana jest głównie do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Jako największy producent ciepła i energii elektrycznej miasta Gorzowa, elektrociepłownia prowadzi swoją działalność w szczególny sposób dbając o środowisko naturalne. Wciąż podejmowane są działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Gorzowska elektrociepłownia jest pierwszą w kraju, która wybudowała ekologiczny blok gazowo-parowy. To pionierskie zadanie zajęło prawie dwa lata i z początkiem 1999 roku zespół gazowo-parowy oddano do eksploatacji.

Od 2007 roku gorzowska elektrociepłownia należy do największej w kraju grupy energetycznej – PGE Polskiej Grupy Energetycznej. We wrześniu 2010 roku, wchłaniając w swe szeregi gorzowskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej została oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
Podstawowym przedmiotem działania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów jest:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • pobór i uzdatnianie wody, odprowadzenie ścieków,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych oraz rozdzielczych obiektów liniowych rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych) – lokalnych i przesyłowych,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów produkcyjnych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
 • wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych,
 • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
 • sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 • badania i analizy techniczne oraz pozaszkolne formy kształcenia.

Zgodnie z Ustawą „Prawo Energetyczne” z dn. 10 kwietnia 1997 r. oraz Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów posiada koncesje na:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • wytwarzanie ciepła,
 • przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje ważne są do:

 • na wytwarzanie energii elektrycznej do 31.12.2025 roku,
 • na wytwarzanie ciepła do 31.12.2025 roku,
 • na przesyłanie i dystrybucję ciepła do 15.10.2025 roku.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która powstała w roku 2017. Jest nam miło zaprezentować historię powstania gorzowskiej elektrociepłowni oraz jej rozwój na przestrzeni lat, a także przybliżyć obecną działalność. Niniejsza publikacja wzbogacona została bardzo ciekawymi zdjęciami i materiałami graficznymi. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dziejami jednego z największych, gorzowskich przedsiębiorstw – PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Album pamiątkowy o Elektrociepłowni Gorzów

ecgorzow_site