Nasze oddziały

Laboratorium środowiskowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, dzięki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wzbogaciło się o nową aparaturę naukowo-dydaktyczną.

2

Przyszli inżynierowie energetycy z Gorzowa otrzymali oprzyrządowanie do pomiarów parametrów jakościowych energii elektrycznej, a także pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych. Dzięki aparaturze studenci mogą już ćwiczyć w laboratorium na dwóch nowo utworzonych stanowiskach naukowo-dydaktycznych. Wartość zakupionego sprzętu to 20 tys. zł. W uroczystym przekazaniu aparatury uczelnię reprezentowali prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i dr Andrzej Kuciński, dziekan Wydziału Technicznego oraz prodziekan i kierownicy Zakładów Wydziału Technicznego, natomiast spółkę PGE GiEK reprezentował Mirosław Rawa, dyrektor Elektrociepłowni Gorzów.

ecgorzow_site