Nasze oddziały

W trakcie akademii, przybyli goście złożyli życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim energetykom.   Odczytano również listy gratulacyjne od Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Podczas akademii Dyrektor Oddziału Mirosław Rawa zaznaczył, że jest to pierwszy Dzień Energetyka po historycznym wydarzeniu - uruchomieniu nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, które odbyło się 2 lutego br.” - Inwestycje energetyczne są zawsze wyjątkowe i skomplikowane. Są wymagającym testem na zaangażowanie i współpracę wielu dostawców urządzeń, wykonawców i służb inwestora. I my ten egzamin zaangażowania i współpracy zdaliśmy – dodał Mirosław Rawa.

Dyrektor wspomniał również o efektach prowadzonego od 3 lat wspólnie z Miastem Gorzów, dobiegającego końca programu likwidacji niskiej emisji w centrum Gorzowa oraz podziękował za przychylność Sławomirowi Zawadzie – Prezesowi Zarządu PGE GiEK oraz Minister Elżbiecie Rafalskiej, której dobra energia i zainteresowanie funkcjonowaniem elektrociepłowni wspiera działania oddziału służące miastu i regionowi lubuskiemu”.

Podczas akademii najlepsi pracownicy Elektrociepłowni Gorzów zostali wyróżnieni i odznaczeni za dobrą pracę. Wręczono Złote Medale za Długoletnią Służbę, odznaczenia  „Zasłużony dla Energetyki”. Nadano również odznaczenia „Zasłużony Pracownik PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów”. Podczas akademii wręczono również przyznane przez Prezesa PGE GiEK Sławomira Zawadę dyplomy za zaangażowanie w działalność innowacyjną w Oddziale Elektrociepłownia Gorzów.

Oficjalną część umilił koncert zespołu Paulina Gołębiewska quartet.

ecgorzow_site