• PGE GiEK i Ministerstwo Edukacji Narodowej: w trosce o szkolnictwo zawodowe w Polsce

  22.05.2018

  • Wybrane klasy technikum z Gorzowa Wielkopolskiego będą kształciły uczniów w zawodach spójnych z profilem działalności spółki PGE GiEK. W technikum utworzone zostaną klasy pod patronatem PGE.
  • Jest to już kolejny region Polski, w którym spółka PGE GiEK podpisała porozumienia utworzenia klas patronackich. W tym roku, klasy patronackie PGE powstaną również w powiecie zgorzeleckim i bełchatowskim. Obejmują one szkoły kształcące w zawodach właściwych dla branży elektroenergetycznej, co znacząco ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej.
  • Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Więcej
 • Oferta pracy – Elektryk (dyżurny elektroenergetyk elektrowni cieplnej)

  21.05.2018

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów poszukuje kandydatów na stanowisko Elektryka - dyżurnego elektroenergetyka elektrowni cieplnej.

  Więcej
 • Oferty pracy

  10.05.2018

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów poszukuje kandydatów na stanowiska inspektora nadzoru mechanicznego oraz specjalisty ds. rozwoju.

  Więcej
 • Elektrociepłownia Gorzów z kolejnym wsparciem NFOŚiGW

  08.03.2018

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła 5 marca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu proekologicznego realizowanego w Elektrociepłowni Gorzów. Wsparcie wynosi 2,17 mln zł i stanowi 43 proc. całkowitych kosztów planowanej inwestycji.

  Więcej
 • Statuetka „Mecum Tutissimus Ibis” dla Elektrociepłowni Gorzów

  11.12.2017

  Elektrociepłownia Gorzów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna znalazła się w gronie tegorocznych laureatów konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Elektrociepłownia została laureatem w kategorii dużych zakładów pracy, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Nagroda przyznawana przez Państwową Inspekcję Pracy jest wyrazem szczególnego uznania PIP dla dokonań w dziedzinie ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, dbałości o bezpieczeństwo zatrudnionych i najwyższe standardy etyczne w relacjach pracodawca – pracownik.

  Więcej
 • Nagroda dla EC Gorzów za bezpieczną pracę

  28.11.2017

  Elektrociepłownia Gorzów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE została laureatem okręgowej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii dużych zakładów pracy, zatrudniających powyżej 250 pracowników, prowadzących swoją działalność w województwie lubuskim.

  Więcej
 • Taryfa

  18.10.2017

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.13.9.2017.1249.XV-1330.A.Po1 z dnia 11 października 2017 r. zatwierdzona została XV taryfa dla ciepła, która obowiązywać będzie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

  Więcej
 • Dzień Energetyka w Elektrociepłowni Gorzów

  27.09.2017

  Tegoroczne obchody Dnia Energetyka w Elektrociepłowni Gorzów, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna odbyły się 15 września. W uroczystej akademii wzięli udział zaproszeni goście: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki, Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, a także przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE - Wiceprezes ds. Korporacyjnych PGE Marek Pastuszko oraz Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomir Zawada oraz przedstawiciele urzędów państwowych, instytucji, uczelni oraz kontrahentów od lat współpracujących z gorzowską elektrociepłownią.

  Więcej

Nasze oddziały