• Elektrociepłownia Gorzów z kolejnym wsparciem NFOŚiGW

    08.03.2018

    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła 5 marca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu proekologicznego realizowanego w Elektrociepłowni Gorzów. Wsparcie wynosi 2,17 mln zł i stanowi 43 proc. całkowitych kosztów planowanej inwestycji.

    Więcej

Nasze oddziały